Polityka prywatności

 

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania i ochrony danych osobowych. Niniejszy dokument określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane są zbierane. Polityka prywatności została opracowana w celu utrzymania wysokiego bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawnymi.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych:

 

Administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem woodea.pl , czyli podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych  jest  firma Doradztwo Informatyczne Artur Adamczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z siedzibą w Warszawie  02-495 przy ul. Lindleya 16, NIP 8842537696, REGON 362130794,adres e-mail: kontakt@woodea.pl  zwany dalej “Administratorem danych”.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

 

Głównym celem przetwarzania danych osobowych przez nas danych osobowych  jest obsługa klienta i realizacja zamówień wynikająca z zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, komunikacja z Klientem oraz analiza danych w celu poprawy świadczenia usług i spersonalizowania reklam.

 

Realizacja zamówienia

Przetwarzamy dane osobowe w celu dostarczenia zamówionych towarów, kontaktu w sprawie realizacji zamówienia przy pomocą poczty e-mail, telefonu lub w inny sposób, zarządzania płatnościami bez względu na wybrany sposób płatności. Wszystkie czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych mają na celu wykonania umowy sprzedaży, w tym również wystawienia faktury czy innego dowodu sprzedaży. Jak również obsługi posprzedażowej związanej z określeniem poziomu satysfakcji z realizacji umowy czy zarządzanie ewentualnymi zwrotami towaru.

Przetwarzanie danych osobowych będzie trwać przez czas potrzebny do zarządzania zakupem towaru, wystawieniem faktury lub innego dokumentu sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie danych osobowych podanych dobrowolnie przez Użytkownika i jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.

 

Obsługa Klienta

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail czy w inny sposób dane osobowe będą przetwarzane w celu rozwiązania problemu czy odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub związany z obsługą wniosku użytkownika. Przetwarzanie danych będzie się odbywać na podstawie uzasadnionego celu związanego z jak najlepszą obsługą klienta.

Cele marketingowe

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie naszego Newslettera, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu zarządzania jego subskrypcją. W przypadku wyrażenia zgody na spersonalizowaną komunikację możemy się kontaktować z użytkownikiem za pośrednictwem różnych kanałów (takich jak poczta elektroniczna lub SMS, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę) w celu  wysyłania informacji dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, dotyczących naszych produktów lub usług. Ponadto, będziemy mogli dostarczyć te informacje użytkownikom przy użyciu powiadomień push, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę i uruchomili je w swoim telefonie. Przetwarzanie danych w opisany powyżej sposób niesie za sobą analizę preferencji Użytkownika, a co za tym idzie określenie produktów, które najbardziej odpowiadają Użytkownikowi, w celu wysyłania odpowiednich informacji w tym sugerowania produktów, które naszym zdaniem będą go szczególnie interesować.

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych, do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

Analizy

Informujemy, że będziemy przetwarzać dane Użytkowników korzystających z naszego sklepu internetowego dotyczące przeglądania stron internetowych w celach analitycznych i statystycznych. Jest to niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, aby zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej strony oraz móc wprowadzić w niej ulepszenia. Chcemy poznać preferencje Użytkowników, po to by dostarczać treści i informacje najbardziej dostosowanych do potrzeb Użytkowników, a także w celu monitorowania wyników produktów na stronie i ulepszania technologii, aby wyświetlać reklamy online i wysyłać spersonalizowane wiadomości marketingowe.

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się przez czas niezbędny do wykonania analizy.

 

W każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody przez użytkownika i zgodnie z niniejsza Polityką prywatności i plików cookies.

Udostępnianie danych osobowych

Dla osiągnięcia celów określonych w Polityce prywatności i plików cookies możemy udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym świadczenie oferowanych przez nas usług czyli:

  • instytucjom finansowym, dzięki którym możemy zaoferować płatności online,
  • dostawcom usług technologicznych,
  • dostawcom usług logistycznych, transportowych czy związanych z doręczaniem przesyłek (kurierzy),
  • dostawcom świadczącym usługi związane z marketingiem i reklamą.

Przekazanie danych odbywa się w oparciu o zawarte umowy

Media społecznościowe

Korzystamy również z wtyczek różnych serwisów społecznościowych. Jeśli Użytkownik ma zarejestrowane konto w mediach społecznościowych, jego aktywność na naszej stronie internetowej może być również dostępna dla sieci społecznościowej, w oparciu o zasady, na które się zgodził podczas rejestracji  z tej sieci. W przypadku braku zgody na udostępnianie tych informacji, Użytkownik powinien wylogować się z tych mediów społecznościowych.

Instytucje państwowe

Na żądanie uprawnionych instytucji państwowych w ramach egzekwowania prawa Administrator może udostępnić dane osobowe tym organom.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy

W zależności od celu możemy zbierać następujące dane osobowe:

-adres e-mail

-imię i nazwisko

– adres doręczenia i do wystawienia dokumentu sprzedaży

– numer telefonu (komórkowy lub stacjonarny)

 

Na podstawie użytkowania strony (rejestracja, zamówienie itp.) przeglądarka wysyła informacje o Użytkowniku za pośrednictwem naszych serwerów, w tym adres IP, datę i godzinę wizyty oraz informacje o czasie spędzonym na naszych stronach, adres referral URL (strona internetowa, z której Użytkownika przychodzi); podstrony odwiedzane na naszych stronach; oraz informacje o urządzeniu lub przeglądarce (na przykład typ przeglądarki i jej wersja, system operacyjny). Ponadto możemy zbierać określone dane z plików cookie i podobnych urządzeń. Podczas korzystania z naszych stron internetowych można również włączyć informacje o swojej lokalizacji.

Prawa użytkowników

Każdy użytkownik ma prawo bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i w każdym czasie do:

  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności cofnięcia zgody subskrypcji e-mail czy ograniczenie komunikacji tylko do niektórych kanałów lub cofnięcia zgody na komunikację za pomocą wszystkich dotychczasowych kanałów komunikacji
  • usunięcia danych osobowych, w zakresie w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane,
  • żądania poprawy czy sprostowania danych, które już posiadamy

 

W celu skorzystania ze swoich praw użytkownik powinien przesłać do nas e-mail na adres:    kontakt@woodea.pl ze wskazaniem żądania. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w niektórych określonych prawem okolicznościach mimo zgłoszonego żądania Administrator nie może usunąć części danych osobowych.

Przechowywanie danych osobowych

 

Będziemy przechowywać  dane osobowe Użytkownika , dopóki jest to prawnie wymagane lub dopóki ważna jest jego zgoda. Użytkownik w dowolnym momencie może zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub usunięcia danych osobowych (chyba że mamy prawny obowiązek dalszego przetwarzania takich danych osobowych).